Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Поне 358 милиона лева ще струва тунелът под Шипка

тунелът Шипка

Тунелът под Шипка, най-краткият път между Северна и Южна България, ще струва най-малко 358 милиона лева. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че са отворени ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на проекта.

Обществената поръчка е за проектиране и строителство на участък с дължина 10,553 км. От тях 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово – Казанлък. Включени са и 5 тунела с обща дължина 4,011 км.

Тунелът под Шипка ще е дълъг 3,22 км. Останалите 4 тунела ще са значително по-малки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м.

Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна и една укрепителна стена стена.

От ценовите предложения се вижда, че най-вероятно ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД ще строят първия си голям тунел. Офертата им възлиза на 358 020 000 лв. с ДДС.

Другите подадени оферти:

Обединение „Шипченски проход“ с участието на „Трейс Груп Холдинг“ и „Алве Консулт“ АД. Изчисленията им за изпълнение на проекта са на стойност 359 610 000 лв. с ДДС.

По-високи оферти са подали ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД, „Виа Конструкт Груп“ ЕООД и „Виа план“ ЕООД. Тяхната оферта е за 376 920 437,02 лв. с ДДС. А срещу 417 513 264 лв. с ДДС да изпълнят проекта са искали от Обединение „Геопът Шипка“. В обединението участват „Геострой“ АД и „Пътстрой – 92“ АД.

Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава, уточнавят от АПИ.

Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Чрез съоръжението ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

тунел
Снимка: АПИ/заглавна снимка: Gettyimages

Вижте още: