Последните пари за общините


последните

На едно от последните си правителстени заседания кабинетът одобри нови трансфери в размер на близо 10 милиона лева за пет български общини. Това ще са и едни от последните средства, отпуснати от настоящото управление в страната.

От общо 6,554 млн. лв. малко над 130 000 лв. са за ремонтни дейности на четири храма в общините Брезник и Земен. Останалите 6,4 млн. лв. са за общините Гърмен, Велинград и Перник.

По линия на Междуведомствената комисия пък бяха отпуснати 3,2 млн. лв. за община Белово.

Средствата са за неотложни възстановителни работи за корекцията на река Яденица и по-конкретно за частта в урбанизираната територия на града.

За корекция на дере в селото, Хвостяне получи 1,105 млн. лв. от общата сума, предоставена на община Гърмен. А 457 хил. лв. ще бъдат за изграждане на физкултурен салон към Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Долно Дряново.

По бюджета на община Велинград одобриха 4,5 млн. лв. С тях трябва да се изградят три детски градини в селата Кръстава, Свата Петка и Грашево. А 360 хил. лв. са допълните трансфери по бюджета на община Перник. Средствата са предназначени за изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателна станция за питейни води в кв. Църква в града до с. Кралев дол.

БПЦ – Българска патриаршия получи финансиране за строително-ремонтни дейности на храм „Св. Петка“ в Брезник, за да се възстанови килийното училище към храма. Реставрация трябва да се направи и на храм „Св. Николай“ в с. Долни Романци. От финансовата помощ ще има и за средновековната църква „Св. Николай“ в с. Долна врабча, общ. Земен, както и за довършителни дейности на храм „Св. Иван Рилски“, с. Гърло, общ. Брезник. Общата стойност за ремонтни дейности в четирите храма е едва 131,9 хил. лв.

В заключителната част на едно от последните заседания на настоящия кабинет премиерът Борисов заяви с надежда: „Това е една от политиките ни и се надявам тя да продължи и в бъдеще“.

Вижте още: