Виж 1към1

Цветни нюанси на BUILDINSGTYLE 2023: с Recolorezzo и CoDesign

Прочети още

Правителството одобри договори с три общини за изграждането на инфраструктура

Петков

Министерският съвет одобри сключването на договори с три общини за изграждането на инфраструктура във връзка с реализирани инвестиционни проекти.

С договорите с общините Пловдив, Девня и Плевен ще се преуредят въпросите по разходването на предоставени през 2020 г. и 2021 г. от бюджета на Министерството на икономиката средства за изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, както и в подкрепа на сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) инвестиционни проекти.

Необходимостта от преуреждане на възникналите правоотношения е свързана с прекратяването на договорите за финансиране.

Повод за това е забавяне при възлагането на съответните дейности по реда на Закона за обществените поръчки, информират от правителствената пресслужба. Те са свързани с процедури за оспорване на решенията на възложителя и не предприети от общините своевременни действия за удължаване на сроковете им.

Общините Шумен и Кърджали са реализирали съответно обектите „Общински довеждащ път – продължение на бул. ,,Симеон Велики“, гр. Шумен и „Изграждане на улица „Първа индустриална“ и ремонт, и реконструкция на участък от улица „Производствена“ в Промишлена зона изток, гр. Кърджали“. Министерският съвет одобри разходването на предоставените от държавния бюджет средства от двете общини като разходвани в съответствие с целевото им предназначение.

Изгражданите инфраструктури насърчават икономическото развитие на Общините и са в подкрепа също на сертифицираните инвестиционни проекти за над 150 млн. лв.

Проектите са следните: ,,Изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура“, гр. Пловдив на „БТЛ Индъстрийз“ АД с предвидена по него инвестиция в размер на 10,5 млн. лв.; ,,Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД, гр. Шумен с предвидена по него инвестиция в размер на 27 млн. лв.; „Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат“ на ,,Солвей Соди“ АД, гр. Девня с предвидена по него инвестиция в размер на 60 млн. лв.; ,,Разширяване и модернизация на производствения процес на завод „Рубин“, гр. Плевен, по който са отчетени инвестиции в размер на 40,28 млн. лв.; „Изграждане на енергонезависима фабрика за производство на токозахранващи системи“, гр. Кърджали на „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД с инвестиция от 15 млн. лв. 

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
Варна 12.04.2022

С 88,2 млн. лева от ЕС Варна подобрява транспорта и инфраструктурата си

88,2 млн. лева са средствата по европейски проекти и програми, с които Варна ще разполага през тази година. Това показва […]

Прочети още
Караджов 05.04.2022

Министър Караджов иска нов закон за инфраструктурата до месеци

Регионалният министър Гроздан Караджов иска да има нов закон за инфраструктурата до края на лятото на 2022 г. Вече е […]

Прочети още