Правителството отпусна нови 20 милиона лева за изграждане на STEM центрове в училищата


училищата училища

Правителството отпусна още 20 милиона лева за националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

С програмата ще се изградят и оборудват още 113 модерни центрове в държавни и общински училища, които развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката.

През втория етап на програмата е предвидено максимално финансиране до 300 000 лева за големите училища, а за по-малките – до 50 000 лева.

Всеки училищен проект за изграждане на STEM център, за да бъде одобрен, трябва да отговаря на четири ключови елемента: да предлага промяна в образователната среда и технологиите, в учебното съдържание, методиките на преподаване, както и в организацията и управлението на училищните процеси. 

Новите STЕМ центове министър Вълчев приема не просто като обзаведени и модернизирани кабинети, а като модел на учене, който стимулира в по-голяма степен подготовката по математика и природни науки. Самият той инфорира, че според Плана за възстановяване и развитие на Европа е предвидено във всички над 2000 училища в страната да се изградят подобни модерни центрове.

Сред бенефициентите за 2021 г., с финансиране в размер на 300 000 лв., е ППМГ – Ловеч. В проекта си Матеметическата гимназия предвижда оборудване с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на СТЕМ – науките. Планирани са зони за моделиране и изработване, генериране на бизнес идеи, математическо проучване и анализ, изследване и експериментиране.

Какво е STEM?

STEM: Science, Technology, Engineering, Math и в превод означава наука, технология, инженерство и математика (бел.ред.).