Виж 1към1

Novacolor – предложение в категория „Довършителни работи“

Прочети още

Предложения за номинации в категории „Строителна химия“, „Производител“, „Довършителни работи“

Сика България, Теком и Пинтор са нашите предложения в категория „Строителна химия“, „Довършителни работи“ и Производител“.

Сика България ЕООД“ e създадена през 2002 г. като 86-то дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария. Във фирмата работят над 30 висококвалифицирани специалисти, готови да консултират своите клиенти по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т.н. Компанията получава предложения в категориите „Строителна химия“, „Довършителни работи“.

Сика има участия в най-забележителните строителни начинания в целия свят – впечатляващата стена на Язовир Хувър в САЩ, сградата а Централната Европейска Банка, превърнала се в символ за град Франкфурт, емблематичния мост Harbor Bridge на пристанището в Сидни, Австарлия и много други.

Продуктовата гама на Сика вече над 100 години, покрива всички области от строителната практика.

 • лепене и уплътняване
 • подови системи за индустрията
 • решения за бетони
 • фасади и стени
 • възстановяване и защита
 • хидроизолация за покриви
 • басейни
 • хидроизолащии за основи и съоръжения
 • хидроизолация за бани, тераси и балкони
 • лепила за плочки и фуги
 • топлоизолационни ситеми

ТЕКОМ АД

Фирма „Теком” АД е основана през 1984 г. от водещи експерти в областта на Строителната химия, като Изследователски център „Теком” и База за развитие и внедряване „Прогрес”- гр. Бургас. Основните направления в работата на експертите в ИЦ ”Теком” са оползотворявaне на промишлени отпадъци в т.ч. сгуроотвали, хвостохранилища, електрофилтърна пепел от ТЕЦ и др. за производство на строителни материали, заместващи продукти в индустрията и хидроизолационни материали със значителен екологичен ефект. Cъществена част от разработените технологии се прилагат масово и днес в производството на бетони и бетонови изделия. Теком влиза в предложенията за номинации в две категории “ Строителна химия“ и „Производител“.

Фирмата е специализирана и произвежда на най-високо ниво следните групи продукти:

 • Добавки за циментни бетони и разтвори в т.ч.
  • пластификатори – на база лигносулфонати, меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола, поликарбоксилатни етери;
  • суперпластификатори – на база меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола,
  • поликарбоксилатни етери;
  • суперпластифициращо-забавящи;
  • забавящи свързването;
  • ускоряващи свързването;
  • ускоряващи втвърдяването;
  • уплътняващи;
  • въздуховъвличащи;
 • Спомагателни продукти
 • Кофражни масла
 • Полимерни и силиконови грундове
 • Силиконови импрегнатори и хидрофобизатори
 • Полимерни и силиконови мазилки
 • Сухи строителни лепила
 • Подови покрития
 • Система за саниране
 • Продукти за хидроизолация
 • Флокуланти

Наред със съвременните технически средства за контрол в производствения процес „ТЕКОМ”АД от 2003 г. има внедрена система БДС ЕN ISO 9001, БДС ЕN ISO 14001 и система за производствен контрол.

Пинтор

Фирма „Пинтор“ ЕООД е основана през 2015 г. с предмет на дейност – производство на Сухи строителни смеси: циментови лепи­ла за керамични облицовки,  фасадни силиконови , полимерни, силкикатни мазилки и бои на водна основа и др. Неин предшественик е фирма ЛИИВ 1 ЕООД, основана през 2007 г. Фирмата притежава почти почти 20 годишен опит в производството на фасадни мазилки.

В конкурса Строителни Бизнес Награди получава три предложения за номинаци в категориите – „Строителна химия“, „Производител“ и „Довършителни работи“.

Целта на компанията е създаването и производството на хидроизолации, топлоизолации и продукти, идентични по качествени показатели с тези на най-утвърдените и качествени производители в областта. Производствените мощности са на водещи фирми, а технологичните процеси се управляват от квалифициран персонал, с помощта на съвременен високотехнологичен софтуер.

Фирмата има изградена собствена система за управление на качеството, с което контролира, както  входящите материали така и готовите продукти.

Фирмата е специализирана в производството на течни строителни продукти – вододисперсионни бои (латекси), грундове, циментови и дисперсионни лепила и фасадни, декоративни мазилки .

Топливо АД