Виж 1към1

Най-високите небостъргачи в света през 2021 г.

Прочети още

Предстои конференция за намаляване на сеизмичния риск чрез интегриран дизайн

изолации саниране

На 20 и 21 октомври ще се проведе Международната конференция по сеизмично инженерство BEF2021, организирана от Съюз на строителните инженери в България (ССИБ) и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София-град (КИИП РК София-град) и под патронажа на МРРБ.

Международната конференция ще се проведе под мотото: „Трансформиране на информираността за сеизмична опасност в намаляване на риска. Намаляване на сеизмичния риск чрез интегриран дизайн“.

„България е страна с висок сеизмичен риск. Опасността от земетресения и повишената сеизмична активност на Балканите предопределят общите проблеми, с които се сблъскват строителните инженери в региона и необходимостта от обмен на знания, опит, идеи, постижения в научните изследвания и технологии, свързани с антисеизмичното строителство и намаляване на сеизмичния риск“, казват от ССИБ по повод предстоящата конференция.

Отговорността на строителните инженери за намаляване на сеизмичния риск е огромна. Според нас е важно, да бъдат полагани общи усилия, с подкрепата на държавата и с политическа воля, да успеем да намалим сеизмичния риск и щетите при земетресения. Намаляването на сеизмичния риск изисква обмен на знания, идеи, практически опит.

Холистичен подход към обновяване на сградите.

В панела, посветен на холистичния подход към обновяването на сградите, Научният център към Европейската комисия (JRC) ще представи резултатите от ръководения от тях по възлагане от Еврoпейската Комисия пилотен проект „Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“.

Очаква се да бъдат представени нови технологии за комбинирано подобряване (на сеизмичната сигурност и енергийната ефективност) на съществуващи сгради.

„Резултатите от пилотния проект ще бъдат основание за вземане на решение от Европейскaта комисия за планиране и използване на европейски средства за превенция на бедствия и намаляване на рисковете чрез прилагане нов холистичен подход за едновременно сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“, казват организаторите.

С акцент върху опазването на недвижимото културното наследство.

Убедени, че опазването на културното наследство е важна част от целия процес, за участниците във форума дейностите по укрепване, реставрация и по идентифициране на недвижимото културно наследство са особено значими за устойчиво развитие и повишаване качеството на живот. Ролята на строителния бранш също е изключилно важна в този контекст, според инженерите.

В рамките на форума ще се проведе и дискусионен панел с българските участници.

Партньори на конференцията са Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейският съвет на инженерните камари (ECEC) са партньори на конференцията; Съвместения изследователски център (JRC) към Европейска комисия, Столична община и УАСГ – Национален Център по Сеизмично Иженерство (НЦСИ).

Програма на събитието: тук.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
графен 12.10.2021

Първият в света път, изграден с графен – панацеята за дупките по пътищата

С добавянето на графен – материала, който има здравината на диамант, 10 пъти по-висока якост на натиск и висока гъвкавост, […]

Прочети още
БАИС 08.10.2021

БАИС организира „Ден на обновяването“

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира втори за България „Ден на обновяването“. Събитието, част от Европейската инициатива REDay […]

Прочети още