Предвижда се единен регистър за техническите паспорти на строежите


технически паспорти

Предвижда се към министъра на регионалното развитие и благоустройството да се създаде единен публичен регистър за всички актове, в това число и техническите паспорти на строежите. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, съобщават от пресцентъра на министерството.

Йовев припомни още, че крайният срок за изготвяне на технически паспорти на сградите е 31 декември 2022 година.

Съгласно Наредба 5 за техническите паспорти на строежите, която е в сила от 2007 година, такива трябва да имат всички сгради в страната. В техническите паспорти влизат няколко основни изисквания: механично съпротивление, устойчивост, безопасност при пожар, хигиена, здраве, околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси.

След изтичане на срока за изготвяне на техническите паспорти, за сградите, за които не са съставени, кметът на общината трябва да възлага изработването им, като това ще става също за сметка на собствениците. За извършените разходи общината ще си събира вземанията от стопаните на имотите.

Както 1kam1.com вече информира, сградите, строени след 2007 г. година имат изготвени технически паспорти, тъй като това е изискване за тяхното въвеждане в експлоатация. Това е валидно и за санираните сгради, защото при тях паспортите са изготвени във връзка с проектно-сметната документация.

Вижте още: 

Наближава крайният срок за паспортизацията на сградите