Предвиждат 28,4 млн. евро за проекти със Северна Македония за периода до 2027 г.

Деница Николова: Влагаме с 46% повече средства за развитие на граничните региони, спрямо периода 2014-2020 г.


Македония

Малко над 28,4 млн. евро да бъдат вложени за реализация на съвместни проекти между България и Република Северна Македония в програмния период за 2021-2027 г., очакват от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Правителството ни реши индикативният бюджет на програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни да е с 46% по-висок дял на средствата от Европейския фонд за регионално развитие по програмата. Но все още няма окончателно одобрение на предложението от Европейската комисия.

С това решение българското правителство потвърди отново високия потенциал и добавена стойност на съвместната програма за трансгранично сътрудничество и общите проекти за подобряване на живота и икономическото състояние в региона, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Николова съпредседателства онлайн заседанието на съвместната работна група за подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA, заедно със Зоран Димитровски – зам.-министър на местното самоуправление в Северна Македония.

Работната група одобри актуализирана стратегическа рамка на бъдещата програма, което ще позволи разработване на проект на програмен документ и започване на преговори с Европейската комисия.

Три са основните приоритета по съвместната програма:

Реализацията на стратегическия проект за изграждане на граничен пункт „Клепало“ между Струмяни и Берово.

Прилагане на интегрирания териториален подход по Цел на политика 5 „Европа по-близка до гражданите“, който има за цел да свърже пряко местните нужди със стратегическите направления за развитие и да даде възможност на местните заинтересовани страни да приоритизират инвестициите за подобряване благосъстоянието на региона. В рамките на приоритета ще се подаде ръка и на малкия и среден бизнес в пограничния регион чрез целенасочена подкрепа с опростени инструменти за финансиране за модернизиране и разширяване на производството.

Третият е свързан с финансирането от страна на държавата на проекти по европейския приоритет „Зелена Европа“, насочени към изграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вредните емисии и замърсяването на околната среда.

Този тип проекти ще бъдат ясно разграничени от целенасочената подкрепа, която ще получим по Фонда за справедлив преход, както и от планираните инвестиции на национално ниво, уточни Николова.