Виж 1към1

„Дървото на здравето“ – една история за добротворство от Бургас

Прочети още

През извънредното положение 50% от услугите на кадастъра са били заявени онлайн

Данните на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за двата месеца на извънредното положение показват, че всяка втора нейна услуга е била заявена по електронен път. За същия период 13 март – 13 май само преди година, техният дял е бил 25%, показват още справките на агенцията.

От 13 март до 13 май тази година общо заявените услуги са били 62 345, от които почти половината – 30 821 са били онлайн чрез Кадастрално-административната информационна система  – https://kais.cadastre.bg/.

За по-бърз и по-удобен достъп на гражданите и бизнеса до услугите на АГКК от ведомството са улеснили още повече заявяването на документи по електронен път.

Така например един от най-търсените документи – скица на имот, вече може да се заяви онлайн без електронен подпис на клиента, а документът се получава на хартия,  като клиентът посочва, че желае да го получи чрез куриерска услуга или на гише в удобен за клиента офис на АГКК на територията на цялата страна. Ако потребителят иска да получи скицата в електронен вариант, ще трябва да използва електронен подпис.

Използването на електронните услуги на АГКК е тенденция в цялата страна.

Например в Бургас тези заявени онлайн са 2055, а тези на гише – 1560. В Софийска област електронните са над два пъти повече от тези на гише за периода 13 март – 13 май – 1539 срещу 567.

Заявяването на документи онлайн пести време и те са с 30% по-евтини от тези на хартиен носител. Издаването на скица на имот например или схема на самостоятелен обект, заявена на гише и получена на хартия, струва 20 лв., а цената на този документ, заявен онлайн и получен в електронен вариант, е 14 лв. Заявената онлайн скица на имот, но получена на хартиен носител също е на стойност 20 лв.

Изпълнението на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза – в тридневен срок.

След отпадане на извънредното положение всички служби на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в страната ще продължат да работят както до сега, при стриктно изпълнение на необходимите предпазни мерки за служителите и гражданите.

Освен „на гише“ в службите на АГКК и чрез електронния портал, услуги могат да се заявяват и от инженерите по геодезия – правоспособни лица по кадастър, от общини, служби по земеделие и нотариуси в цялата страна.