Природният газ поевтинява с 9% през юни


Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец юни 2020 г.

В сравнение с действащата цена за май 2020 г. в размер на 22.35 лв./MWh, намалението е с 2,02 лв./MWh., или с 9,04%.

Ценовото решение беше оповестено от председателя на Комисията доц. Иван Иванов чрез онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора.

Цените на топлинната енергия на енергийните дружества, ползващи природен газ като основен енергиен носител, от 1 юни остават непроменени.

Няма изменение и на преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Регулаторът няма да допусне потребителите на топлинна енергия да бъдат ощетени и ще отрази намалената с 9%  цена на природния газ в годишното си ценово решение за топлинната енергия, което предстои да бъде прието на 1.07.2020 г.“, заяви на онлайн брифинга председателят на КЕВР.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ от 1.06.2020 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.