Продължава спадът в хотелските нощувки в условията на епидемия


През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 589 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 102 900, а на леглата – 227 200. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11,5%, а броят на леглата в тях – с 22,9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 1 787 200, или с 42,3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 47,3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През септември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78,0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42,4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 26,3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8,4 и 31,3%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2020 г. намалява с 30% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 593 300. Регистриран е срив при чуждите граждани – с 63,4%, докато при българите има увеличение – с 11,6%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2020 г., са 421 500 и са реализирали средно по 2,6 нощувки. Чуждите граждани са 171 800 и са реализирали средно по 4,1 нощувки, като 77,6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

 

Вижте още:

Селският туризъм бележи ръст заради коронавируса

Масовият туризъм на Седемте рилски езера е пагубен природата