Проектиране и строителство на детска болница


„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“
Предмета на поръчката включва следните дейности:
Дейност № 1 – Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“;
Дейност № 2 – Изпълнение на строителство;
Дейност № 3 – Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

Всичко за обществената поръчка