Проектиране и строителство на обект обход на гр. Габрово


Съгласно наличните проектни разработки:-общата дължина на участъка е 10,553 км (ново строителство: 7,633 км и реконструкция: 2,920 км);-общата дължина на тунелите (5 бр.) е 4,011 км (Тунел L=171м от км 22+720 до км 22+891; Тунел “ШИПКА” L=3220м от км 24+400 до км 27+620; Тунел L=240м от км 27+800 до км 28+040; Тунел L=90м от км 28+930 до км 29+020; Тунел L=290м от км 29+120 до км 29+410); – общата дължина на големите съоръжения (подлез и мостове – 7 бр.) е 0,462 км. (Подлез L = 20м, при км 20+360; Мост L = 78м, (h кол=15м) при км 21+240; Мост L = 78м, (h кол=18м) при км 21+640; Мост L = 52м, (h кол=13м) при км 22+040; Мост L = 52м, (h кол=12м) при км 22+150; Мост L = 130м, (h кол=17м) при км 23+650; Мост L = 52м, (h кол=10м) при км 29+630);- предвидено е изграждането на: Армирани насипи – 12 броя; Стоманобетонова подпорна стена–1 брой;Стоманобетонова укрепителна стена – 1 брой; Укрепване на изкопен откос от км 28+360 до км 28+460; Укрепване на изкопен откос от км 28+600 до 28+720.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms