ПРОКОНСУЛТ БГ


Проектиране конструкцията на сгради и съоръжения. Предлаганите конструктивни решения се изготвят изцяло на базата на най-съвременните CAD програми за компютърно проектиране.

Адрес: София 1680, кв. Борово ул. Родопски извор 43 А, етаж 1, офис 3
Телефон: телефон (02) 858 05 15
e-mail: proconsult.bg@gmail.com

Вашият коментар