Процесът на създаване на интериорен проект в три събития на АИДБ


В три последователни събития от „Клуб на дизайнера”, организиран от Асоциацията на интериорните дизайнери в България, архитекти, интериорни дзайнери, инвеститори и фирми ще дискутират върху важните за създаването на добрия интериор теми.

На 17 април в Шоурум Мебели Готие ще се проведе Етап 1 от интериорния проект или „Какво да очаква инвеститорът/клиентът от интериорния дизайнер. На 9 май, Шоурум Хамефа ще подслони Етап 2, в който вниманието ще се спре на Изпълнение и управление на интериорния проект: отношението дизайнер – мебелист и кой менажира проекта. Навлизайки в летните месеци, на 5 юни в Expo Bath Sofia ще може да посетите Етап 3 – „Ценообразуване”: как се определя цената на интериорния дизайн и възможни ли са фиксирани прагове.

Наред с дискусиите по темите в рамките на събитията ще може да получите професионална юридическа информация относно договорните отношения клиент/дизайнер, както и относно патентното право, касаещо интериорния продукт. Всички събития от „Клуб на дизайнера” са с начален час 19.00. Дискусиите са ориентирани и към трите страни в процеса – инвеститори, интериорни дизайнери и производители и търговци.

Заповядайте!