Проучване: 64% от българите не одобряват мерките срещу коронавируса


32% от българите одобряват мерките срещу COVID-19, предприети от правителството, a на обратното мнение са 64% от тях. Над 60% от европейските граждани призовават за повече компетенции на Европейския съюз за бюджет с достатъчно средства за справяне с кризата с коронавируса. В България 70% от запитаните са съгласни с това твърдение. Данните са от публикувано от Европейския парламент 3-то за тази година социологическо проучване относно кризата с COVID-19.

България е сред 5-те държави членки, в които повече от половината от анкетираните посочват, че коронакризата вече е оказала влияние на личните им доходи. Останалите са Кипър, Гърция, Испания и  Румъния.

Данните показват, че младите хора – на възраст до 34 години, и семействата с деца са по-силно засегнати.

За гражданите на ЕС е от изключителна важност средствата от Съюза да бъдат разпределени единствено за онези държави членки, които имат функционираща съдебна система и стабилно зачитане на общите европейски демократични ценности. Българските респонденти отразяват същото мнение.

Мнозинството от анкетираните остават недоволни от нивото на проявена солидарност между държавите членки.

 

Вижте още:

Проучване: Все повече българи си стоят вкъщи

Проучване: Здравеопазване, корупция и доходи са основните проблеми на държавата