Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Проучване отчете подобрение на бизнес климата в страната

подобрение

Подобрение на стопанската конюнктура в страната за трети пореден месец, показа последното проучване на НСИ. През март 2021 г. общият показател на бизнес климата в страната се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари. С поредното повишаване на индекса от началото на годината се компенсира и неговото вошаване в края на 2020.

Най-високо подобрение от Института отчитат в строителството, докато при промишлеността то е 3 пъти по-ниско.

Според анкета, проведена от НСИ, съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 3.8 пункта. Това е в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Строителите регистрират и увеличение на получените нови поръчки през последния месец. Прогнозите за дейността през следващите три месеца също са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми за развитието на строителния бизнес.

Според прогнозите на мениджърите през следващите три месеца продажните цени в строителството ще се запазят.

„Бизнес климатът в промишлеността“ също нараства с 1.2 пункта. Причината е в по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки. Липсват обаче големи очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Основните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната и чужбина.

Представители на сектора очакват и покачване на продажните цени в промишлеността през следващото тримесечие.

Търговията на дребно също бележи ръстс 1.7 пункта, а очакванията този ръст да се запази и през следващото тримесечие – позитивни. Според повече от половината търговци обаче (64,3%) има колебания в бизнес средата, заради несигурната икономическа среда. Има очаквания и за увеличение на цените, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазването им през следващия 3-месечен период.

2,7 пункта е покачването на индекса на съставния показател в сектора услуги. По-благоприятни са очакванията относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Вижте още: