Работодателите в индустриалните сектори искат нови служители


Българските работодатели ще посрещнат новата година оптимистично. Увереността  им за наемане на служители през първото тримесечие на 2020 г. се очаква да е положителна във всички индустрии и региони в страната.
Десет процента от 623 работодатели, включени в Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта, планират да наемат нови служители през първите три месеца на годината. Шест процента предвиждат да намалят работната сила и 82 процента не очакват промяна.
След като данните бъдат коригирани спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта е +7% и остава непроменена в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година.

„Настроенията на работодателите на пазара на труда в България остават оптимистични.  Компаниите във всички индустрии и региони планират по-скоро да увеличат, отколкото да намалят нивата на заетост,” каза Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани.

„Също така забелязваме, че компании от различни сектори започнаха все по-често да се обръщат към алтернативни решения. Например аутсорсинг на специфични задачи, в опит да се справят с липсата на таланти. Това е една от основните причини за техния оптимизъм.”

Данните от Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта разкриват, че работодателите във всички 10 индустриални сектора очакват да увеличат работната сила в периода януари-март.

Най-силно темпо на наемане се предвижда в сектор „Минно дело”. Тук нетната прогноза за заетостта е +13% – значително увеличение от 12 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година.

Стабилно увеличение на заетостта се очаква и в сектор „Строителство”, където прогнозата е +12%.

В секторите „Производство” и „Транспорт, складове и комуникации“ прогнозите са за +11%. Работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ предвиждат умерен климат на наемане с прогноза от +9% . Прогнозата за „Публичен и социален сектор” е +8%.
В същото време работодателите от сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ очакват най-слабия пазар на труда, като отчитат предпазлива прогноза от +1%.

Намеренията за наемане намаляват в пет от 10-те индустриални сектора в сравнение с предишното тримесечие, като сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ отчита най-значителен спад от 9 процентни пункта.
Спрямо същия период на миналата година плановете за наемане се засилват в пет от 10-те индустриални сектора – „Минно дело”, „Публичен и социален сектор”, „Строителство”, „Транспорт, складове и комуникации“ и „Производство”. В същото време перспективите за наемане намаляват в четири сектора със значителен спад от 20 процентни пункта в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q1_19 Q4_19 Q1_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +7% +7% +7%
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ +8% +10%% +1%
СТРОИТЕЛСТВО +18% +13% +12%
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА +5% +9% +5%
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ +29% +12% +9%
ПРОИЗВОДСТВО +10% +10% +11%
МИННО ДЕЛО +1% +1% +13%
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР +1% +8% +8%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ +2% +3% +6%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ +5% +10% +11%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО +12% +7% +5%

 

От регионална гледна точка в периода януари-март се предвижда увеличение на работната сила във всички пет региона.

За девето поредно тримесечие най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +13%. Предвижда се скромно увеличение на числеността на служителите в Пловдив и София с прогнози от +8%, докато прогнозата за Бургас е +7%, а работодателите в Русе отчитат най-слабите намерения за наемане с прогноза от +3%.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q1_19 Q4_19 Q1_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +7% +7% +7%
БУРГАС +5% +6% +7%
ПЛОВДИВ +7% +7% +8%
РУСЕ +5% +4% +3%
СОФИЯ +7% +8% +8%
ВАРНА +9% +12% +13%

 

Също така през следващите три месеца работодателите във всички според размера си организации предвиждат да увеличат нивата на заетост. Работодателите от големите предприятия (250+ служители) очакват най-силното темпо на наемане, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +22% – увеличение от 2 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. Работодателите от средно големите предприятия (50-249 служители) предвиждат умерено темпо на наемане с прогноза от +8%, докато отчетените прогнози за малките (10-49 служители) и микропредприятията (по-малко от 10 служители) са съответно +7% и +4%.