Разширяват улица в Стара Загора срещу близо 2 млн. лева


улица Стара Загора

Започва ремонт и разширение на улица “Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора. Една от основните в пътната мрежа на града, тя е и единствената връзка към промишлената зона с посоки север – юг, без да се влиза към обособената централна градска част.

По думите на ръководителя на проекта Делян Иванов реновацията предвижда изграждане на четирилентова улица с по две ленти за движение за всяка посока. Ще се изгради и кръгово кръстовище при улица “Христо Ботев”, което ще осигури и втора връзка на кв. “Три чучура юг“ и централна градска част, без да се използва бул. “Цар Симеон Велики“. При реализиране на проекта ще бъде създаден и паркинг, който да обслужва нуждите на новоизградения „Руски пазар“. Предвижда се и нова велоалея.

Улица “Капитан Петко Войвода“ представлява и граница между два големи старозагорски квартала – кв. „Три чучура юг“ и кв.”Казански”. Към момента е двулентова, което допълнително натоварва пътния трафик в Стара Загора.

Стойността на инвестицията е в размер на 1 802 365,80 лв., предоставяни от ФГР ЮГ. Средствата включват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  Срокът за изпълнение е 210 календарни дни, след подписване на протокол 2А.

снимка: община Стара Загора

Вижте още: