Виж 1към1

Най-високите небостъргачи в света през 2021 г.

Прочети още

РДНСК София връчи Констативен акт на СО за незаконно строителство

РДНСК

Регионалната дирекция за национален строителен контрол ( РДНСК) София връчи Констативен акт на Столична община (СО) за извършен незаконен основен ремонт на алейното осветление на „Южен парк“.

Извършена от РДНСК София проверка на строеж: „Основен ремонт на алейно осветление на Южен парк“ установи, че Столична община не разполага с необходимите строителни книжа.

При инспекцията, която е вследствие на получен сигнал за незаконно строителство, СО не е представила разрешение за строеж, одобрен проект протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и заверена заповедна книга. Няма и строителен надзор, посочват от дирекцията.

В отговор на официално запитване отправено от РДНСК София, главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е посочил, че в отдел „Архивно обслужване и дигитален архив“ при НАГ няма одобрен проект. Няма и разрешение за строеж за извършения ремонт.

В рамките на проверката е установено още, че през 2018 г. е бил подаден също сигнал във връзка със строежа. Тогава РО НСК (по настоящем РДНСК София) е извършила първоначална проверка. Но в хода й не са събрани необходимите документи към извършващото се строителство.

Според представен от СО тогава протокол, съставен от участниците в строителството /Столична община, ДЗЗД „Улично осветление СМ“ и районната администрация/, са изпълнени и приети следните видове СМР: демонтирани са 53 бр. стари тръбни стълбове с височина 5м.; направен е изкоп за нова канална мрежа с кабелна линия с дължина около 2.35км.; изградени са кабелни шахти за алейното осветление с рамка и капак – 122 бр.; монтирани са нови железотръбни стълбове – общо 107бр.

Проверката на РДНСК София установява, че строежът, който е трета категория, е извършен без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж.

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, РДНСК София връчи на СО констативен акт. Започват и административно производство по реда на чл.225, ал.1, от ЗУТ.

* снимка: wikipedia

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
Фандъкова 17.09.2021

РДНСК София състави акт на кмета Фандъкова за незаконно строителство

Регионалната дирекция за национален строителен контрол – София (РДНСК) състави Констативен акт на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. При […]

Прочети още
ремонт 31.08.2021

ДНСК спира незаконен ремонт на язовир „Дражинска бара“

Незаконен ремонт на язовир „Дражинска бара“ установи РДНСК Видин след като извърши проверка по документи и на място на строеж […]

Прочети още