“Рефран” ЕООД


“Рефран” ЕООД е фирма с многогодишен опит в производството на огнеупорни, изолационни и строителни материали и изделия, прахообразни смеси за металургията, екологични проекти. Фирмата притежава сертификати за проектиране, производство и търговия с огнеупорни, строителни и изолационни материали.

Адрес: гр. София ул. „Пирински Проход “ №37-А
Телефон: 0898 753 232
e-mail: .