Ремонт на помещения в сгради на Биологически факултет


Изпълнение на дейности по ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологически факултет на „Св. Климент Охридски с две обособени позиции.
ОП № 1: Изработване на инвестиционен проект и авт. надзор по време на строителството за всички планирани за ремонт помещения: лаб. за in vitro размножаване на ЛАР; оранжерия за адаптиране на растения; помещ. до нов биоаналитичен и експериментален департамент с 3 основни лаб. модули 1,2,3 и общо модул подготовка и съхранение; неизползвана самостоятелна сграда за нов лаб. Модул 4 (вивариум с физиологична лаборатория);
ОП № 2: Ремонт и модернизация на лаб. за in vitro размножаване на ЛАР, ремонт и модернизация на оранжерия за адаптиране на растения, ремонт и технологично обзавеждане на помещения до нов биоаналитичен и експериментален департамент с 3 основни лаб. модули 1,2,3 и общо модул подготовка и съхранение, ремонт и технологично обзавеждане на неизползвана самостоятелна сграда до нов лаб. Модул 4 по Научен проект 3-БФ–СУ.

Всичко за обществената поръчка