Ремонтираха сградата на Националната музикална академия за 3 млн. лв.


Чрез инвестиция от малко над 3 млн. лв. успяхме да постигнем цялостно обновяване на корпус от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Това е един от най-значимите проекти, свързани с подобряване на образователната среда, защото като единствена в България академията дава възможност да се докоснем до музикалното творчеството.

Това заяви днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на реновираната учебна сграда.

Радвам се, че заедно с Министерството на образованието и науката намерихме подходящия подход да финансираме университетите, които създават най-значимите кадри, които след време ще допринасят за това да показваме България, коментира заместник-министърът.

В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с ресурс малко над 3 млрд. лв. са заделени близо 600 млн. лв. за сферата на образованието, като това е един от знаковите обекти, напомни Деница Николова. Допринасяме за инвестиции в още 12 университета и стотици детски градини и училища на територията на страната. Надявам се, че чрез тях ще подкрепим бъдещето на страната по най-подходящия начин и ще създадем условията за хората, които се обучават и работят в тези институции да покажат най-доброто и да работят в името на България, каза още заместник министърът.

Проф. д-р Димитър Цанев – ректор на висшето музикално училище, благодари на управляващия орган на програмата, защото никога досега академията не е имала тези условия, които вече има с модерното инфраструктурно обзавеждане и оборудване.

При обновяването на остарялата инфраструктура на учебната сграда със средствата от оперативната програма е монтирана изолация на всички външни стени, подменена е конструкцията на покрива, монтирани са термопанели. Ремонтирани и обновени са 56 учебни и 2 концертни зали, като са изпълнени специални акустични мерки, набелязани с обследване. Изпълнени са всички мерки за пожарна безопасност и осигуряване на достъпност на средата. Подменена е отоплителната инсталация, осигурени са енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение. Доставени са 18 пиана и съвременна озвучителна техника.