Русенският университет строи учебен комплекс до края на 2021 г.

Университетът получи нова финансова подкрепа от държавата за изграждането на учебно-изследователски комплекс


русенски университет

текст: Светла Петрова

1 милион лева получи днес Русенският университет „Ангел Кънчев“ за изграждане на учебно-изследователски комплекс към висшето учебно заведение. Сумата е отпусната от Министерски съвет. Това е третият транш, който университетът получава. Първият милион Русенският университет получи през декеври 2018 година, а вторият – през декември 2019 година.

Благодарение на предоставените средства ще съумеем да създадем големи модерни лаборатории и ще дадем нова възможност, заедно с бизнеса, с университетите от нашата страна и чужбина, да участваме в големи проекти и да допринасяме за развитието на науката“. Това коментира ректорът на РУ „Ангел Кънчев“ проф. Христо Белоев. Той уточни, че към момента са приключени всички процедури за изграждане на Учебно-изследователския комплекс.

Проектът е готов. Теренът, върху който ще бъде изграден комплексът, се разчиства от съществуващите в момента стари необитаеми сгради. Предстои до края на март да бъде получено разрешението за строеж и да бъде направена първата копка.

Новият център на Русенския университет трябва да бъде готов до края на годината.

Общата стойност на проекта е 5 милиона лева, като се очаква да бъде напълно завършен до края на 2021 година.

Учебно-изследователският комплекс ще се намира между Втори корпус и Гимназията за европейски езици. Сградата ще бъде на два етажа със 7 големи лаборатории, всяка една с площ над 200 кв. м. Във второ тяло към комплекса ще се базира учебен корпус на факултета по Обществено здраве и здравни грижи. Приети са решения за новите седем изследователски центрове и лаборатории, които ще бъдат изградени. Тези лаборатории са многопрофилни и всяка една включва учени и специалисти от различни професионални области. С това ще се създаде възможност заедно с бизнеса да бъдат разработвани и внедрявани нови идеи и технологии.

Снимки: Русенски университет.

Вижте още:

Ще строят Младежки международен център в Бургас