Рязко забавяне на растежа на заплатите


През първото тримесечие на 2018-а темпото на растеж на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри спрямо предходните три месеца, като в същото време се забави рязко в нашата страна, показват данни на Евростат.

Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база с 1,8% след повишение с 1,6% през последните три месеца на 2017-а година, но въпреки това все още остава далеч от растеж с 2,1% през второто тримесечие на предходната година (най-солидно повишаване на заплатите от първите три месеца на 2015 година). В рамките на целия ЕС растежът на заплатите в началото на 2018-а година се ускори до 2,7% от 2,4% през предишните три месеца.

В същото време почасовата цена на работната сила (включваща данъци, заплати и други разноски) в еврозоната нарасна през първото тримесечие с 2,0% след повишение с 1,4% през последните три месеца на 2017-а година, докато за целия ЕС растежът се ускори до 2,7% от 2,3%.

Днешните данни за еврозоната сякаш оправдават надеждите на ЕЦБ, че намаляващата безработица в региона ще доведе до по-силен растеж на заплащането на труда и до по-солидно крайно потребление, допринасяйки по този начин за увеличаване и на инфлацията в региона на единната валута.

За разлика от ЕС и в частност еврозоната, аналогичните данни на Евростат за България показват доста рязко забавяне на темпото на растеж на заплащането на труда през първото тримесечие до 6,3% на годишна база от 13,0% през последните три месеца на предходната година. По този показател нашата страна вече изостава от страните – членки на ЕС, при които има най-силен ръст на заплатите, заемайки едва осма позиция, след като в края на предходната година България беше изпреварена по този показател единствено от Румъния и Унгария.

Общата цена на работната сила в нашата страна също нарасна доста по-скромно през първото тримесечие с 6,8% след повишение с цели 13,2% през предишните три месеца. И по този показател България е изпреварена от 8 от всичките 28 членки на Европейския съюз.

Данните на Евростат показват, че най-солиден скок на заплатите в България през периода януари – март 2018-а година е отчетен в индустриалния сектор (повишение с 9,3% на годишна база), следван от строителството (повишение със 7,3%) и сферата на услугите (повишение с едва 4,0%).

Общата почасова цена на работната сила в нашата страна също регистрира най-солиден скок в индустрията (повишение с 9,3% на годишна база), следвана от строителството (увеличение със 7,8%) и сектора на услугите (повишение с 4,5%).

Агенция КРОСС