Виж 1към1

5 отличителни признака на лошия лидер и какви рискове крие това?

Прочети още

С 50 млн. лева финансират културно–исторически проекти по Програмата за развитие на регионите

Близо 51 млн. лева се предвиждат за финансиране на културно–исторически проекти по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г. Планът е със средствата до края на 2029-та година да бъдат финансирани общо 72 културни обекта. А целта – да бъдат привлечени над 480 хил. посетители в тези инфраструктурни обекти.

Новите възможности за финансиране на проекти в областта на културата по Програмата в настоящия и следващия програмен период и по програмите за европейско и териториално сътрудничество обсъдиха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов и заместник–министрите на културата Весела Кондакова и Пламен Славов на работна среща.

През новия програмен период по Програмата за развитие на регионите, по първия приоритет – интегрирано градско развитие се предвижда да бъдат финансирани културни проекти в десетте големи общини. Докато по втория приоритет – интегрирано териториално развитие на регионите, ще бъдат финансирани обекти за културна инфраструктура в десетте останали общини. Идеята е да се осигурят европейски средства за дейности по отношение на културна инфраструктура и културно наследство. Предвидено е да се финансира и разработване на планове за опазване на обекти на различни култури.

По трите програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между България и съответно Република Сърбия, Република Северна Македония и Република Турция също се планира подкрепа на дейности, свързани с културно опазване и сътрудничество.

Тя е в рамките на приоритет „Интегрирано териториално развитие“. Допустима е подкрепа както за ревитализиране, реставриране и реновиране на обекти от културно-историческо значение, така и за опазване на нематериалното културно наследство. В това число и провеждане на събития с ефекти върху трансграничното културно сътрудничество.

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 се предвижда по приоритет „Интегриран регион“ инвестиции да бъдат насочени към проекти за опазване, както на материалното, така и на нематериалното културно наследство.

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 2021-2027 се очаква мерките да бъдат насочени за опазване на културното наследство.

В срещата участваха и г-жа Цветана Герджикова и г-н Ангел Ангелов – съветници в кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството; директорът на НИН арх. Петър Петров; Нина Стоименова – заместник главен директор на ГД „СППРР“ в МРРБ; Десислава Георгиева Директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ и експерти от МК и МРРБ.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
читалище 27.08.2021

Стартира ремонтът на 165-годишно читалище

Община Лом стартира основен ремонт на 165-годишното НЧ „Постоянство 1856“, което е и сред първите български читалища в историята ни. […]

Прочети още
Вишеград 17.05.2021

Започват разкопките на уникалния замък Вишеград край Кърджали

Днес започват разкопките на замъка Вишеград край Кърджали. Уникално запазеният средновековен паметник е разположен живописно на брега на язовир Студен кладенец […]

Прочети още