С 61% се е увеличил броят на жилищните сгради у нас


740 са въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г., а новопостроените жилища в тях са 2 892. Сградите са с 280 повече (60.9%) спрямо същия период на 2018 г., а жилищата в тях нарастват с 948, или с 48.8%. Това показва данни на Националния статистически институт.

76.6% от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са със стоманобетонна конструкции, с тухлена – 20.4%, с друга – 2.4%, и с панелна – 0.6%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (16.5%). В сравнение със същия период на 2018 г. се наблюдава увеличение в броя на всички видове новопостроени жилищни сгради.

Най-много нови жилищни сгради има в областите Варна – 134 сгради с 603 жилища, Пловдив – 77 сгради с 217 жилища в тях, Бургас и София – 76 сгради, съответно със 764 и 102 жилища в тях.

 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през  третото тримесечие на 2019 година           

 

Области Въведени в експлоатация новопостроени сгради и жилища – бр. Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища – кв. м
сгради жилища общо площ на жилищните помещения, вкл. кухните над 4 кв. м площ на спомагателните помещения, вкл. кухните под 4 кв. м
Общо за страната 740 2892 281490 196052 85438
Благоевград 18 73 8822 7864 958
Бургас 76 764 58170 38672 19498
Варна 134 603 57923 37643 20280
Велико Търново 14 15 1312 969 343
Видин 1 1 46 34 12
Враца 3 3 255 223 32
Габрово 27 41 7821 4224 3597
Добрич 21 71 5265 3013 2252
Кърджали 18 117 17910 15133 2777
Кюстендил 10 15 1707 1178 529
Ловеч 14 15 2407 1654 753
Монтана 2 4 748 250 498
Пазарджик 29 71 7416 5104 2312
Перник 23 40 5867 4660 1207
Плевен 9 28 3077 2181 896
Пловдив 77 217 21331 15949 5382
Разград 7 28 2014 1465 549
Русе 14 74 5847 2946 2901
Силистра 10 11 2105 1114 991
Сливен 19 61 6286 4362 1924
Смолян 7 8 1064 802 262
София 76 102 14068 9282 4786
София (столица) 67 318 31939 24084 7855
Стара Загора 8 20 1782 1365 417
Търговище 6 31 2651 1518 1133
Хасково 19 73 6393 5003 1390
Шумен 16 36 2619 1647 972
Ямбол 15 52 4645 3713 932
   
1 Предварителни данни.

 

Новопостроени жилищни сгради според вида на сградата

 

(Брой)
  2017 2018 2019*
І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим. І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим. І трим. IІ трим. ІІІ трим.
Общо 462 584 505 654 570 572 460 722 635 632 740
Къщи 350 405 366 495 451 420 334 573 469 480 534
Жилищни блокове/кооперации 63 102 78 89 65 89 91 91 105 94 122
Сгради от смесен тип 24 16 17 28 21 24 8 19 29 25 32
Общежития 1 2 1
Вили 24 61 44 40 32 37 27 39 29 30 49
Сгради за колективно домакинство 1 2 1 2 2 1 2