С 96 000 са се увеличили безработните от COVID-19


Новорегистрираните безработни достигнаха малко над 218 000 души за периода от 3-ти февруари до 12-и юли.

Това сочат актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията по заетостта от специалното наблюдение на пазара на труда заради COVID-19.

За същия период постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са близо 122 000 души.

Данните от специализираното ежемеседмично наблюдение показват, че продължава тенденцията, която за първи път се появи между 18 и 24 май. Тя е, че новорегистрираните безработни са по-малко от постъпилите на работа.

За последния до момента анализиран период – от 6 до 12 юли – те са съответно 6 884 срещу 7 559 души за цялата страна.

Детайлният прочит обаче сочи, че в този период в половината от областите в страната, включително и в София, новорегистрираните в бюрата по труда са повече от устроените на работа. Седмица по рано тези области са били само девет.