С дарения изграждат нов детски лагер край Монтана

Община Монтана ще обновява и спортни съоръжения по трансграничния проект, както и социални жилища с финансова помощ от „Региони в развитие”


Детски лагер „Синьо лято” ще бъде построен край язовир Долна вода до село Студено буче в община Монтана. Инициативата за провеждане на обучения за деца край яз. Студена вода е от преди 3 години. Те се организират от ЛРД – Монтана в партньорство с общината, Български червен кръст и Съвета по наркотични вещества.

От миналата година е разработен проект за изграждане на база за седмични обучения.

През последните няколко месеца стартира и кампания за набиране на средства, с които да бъде изпълнен проекта. Включиха се общински съветници, ротарианци и граждани с индивидуални дарения между 200 и 2000 лева и вече са събрани общо 35 хиляди лева.”, каза кметът Златко Живков.

Обучителните лагери ще се провеждат през летните месеци – юни, юли и август. В тях могат да се включат деца от І-ви до ХІ клас. В рамките на седмица те ще усвояват теоретични познания за дивите животни и природата, а също и практически умения по риболов и оказване на първа помощ.

Основната ни цел е да върнем децата сред природата, заяви председателят на ЛРД „Огоста” Борис Цветков. Желаещите са много и в обученията досега участваха 160 деца. Заради пандемията пропуснахме миналата година, но се надяваме този проект да се развие”, допълни той.

Инициативата на колегите, с активната подкрепа на ръководството на община Монтана, ще даде първия пример в България за добра реализация на публично партньорство в областта на работата с подрастващото поколение, допълни председателят на управителния съвет на НЛРС инж. Васил Василев. Според него, ако моделът, който се реализира в Монтана, бъде приложен и в други градове от страната ще има едно подрастващо поколение с правилно отношение към опазването на дивите животни и местообитанията им. Това според инж. Василев е голямото предизвикателство днес.

Освен това община Монтана ще обновяват и спортни съоръжения по трансграничния проект България – Сърбия – INTRREG в партньорство с община Пирот.

Снимка и източник: община Монтана. Заглавна снимка: wikimedia.

Футболното игрище в село Николово ще бъде модернизирано като в срок от година и половина трябва да бъде изградена нова поливна система и дренаж на стадиона с размери 100 на 65 метра. Ще бъдат направени нови трибуни и реконструирани съществуващите, така че стадионът ще има 180 седящи места. Предвиден е ремонт и разширяване съблекалните, както и обособяване на повече паркоместа.

Бюджетът на проекта за двете общини е 687 523 евро. Община Пирот в Сърбия ще разполага с 413 945 евро, а община Монтана – 273 578 евро. Средствата ще бъдат инвестирани в изграждане на спортната инфраструктура, провеждане на обучения, разработване на стратегия за развитие на спорта и на уеб сайт.

Малко над 1 милион общината ще инвестира и за обновяването на старите социални квартири.

22 от старите панелни общинските жилища в града ще бъдат ремонтирани по проект за осъвременяване на социалната инфраструктура. Инвестицията е в размер на 1 014 000 лева, като 953 000 лева са безвъзмездна финансова помощ по програма „Региони в развитие”, а 63 430 лева се осигуряват от общинския бюджет.

Строителните дейности ще бъдат извършени на 7 етапа и трябва да приключат до 2023 година.

В апартаментите в квартал „Младост” са настанени хора в неравностойно положение от различни уязвими групи. Ще се наложи поетапното им преместване в оборотни жилища, за да бъде извършен ремонт, преоборудване и обзавеждане на жилищата. Ще бъдат поставени и мобилни устройства за достъп на хора с увреждания.