САЩ променят списъка на облагаемите стоки от ЕС

Общият обем на допълнително обмитените стоки запазва стойността от 7,5 млрд. долара


От 1 септември САЩ ще заменят някои артикули в списъка на стоки и услуги от ЕС и Обединеното кралство, подлежащи на допълнителни мита. Това се казва в изявление, публикувано от екипа на американския представител в търговските преговори.

През октомври 2019 г. органът за уреждане на спорове на Световната търговска организация (СТО) упълномощи САЩ да наложат допълнителни мита за почти 7,5 млрд. долара годишно за стоки и услуги на държави от ЕС, нарушили правилата на СТО, субсидирайки компанията „Аirbus”.

„Според американското законодателство службата на представителя в търговските преговори променя списъка на стоките, подлежащи на допълнителни мита. Специфични артикули от Гърция и Великобритания се премахват от списъка и се заменят със стоки в равни количества от Франция и Германия“, се казва в изявлението.

„Промените са незначителни. Общият обем на обмитените стоки остава на ниво от 7,5 млрд. долара. Промените ще влязат в сила на 1 септември 2020 г.“, се казва в официалното изявление.

Съдебният спор за субсидирането на „Airbus” от държавите от ЕС датира от 2004 г. Допълнителните митата засегнаха най-вече френските вина, шотландското малцово уиски и сирена от редица държави-членки на ЕС.