Виж 1към1

5 отличителни признака на лошия лидер и какви рискове крие това?

Прочети още

Вече има информационен регистър на недвижимото културно наследство във Варна

Сайтът varnaheritage.com представлява дигитална база данни, систематизирана според българската нормативна база и предоставя абсолютно свободен достъп до специализирана графична и документална информация за 510 обекта.

Всички те са сгради със статут на културна ценност.

Регистърът има за цел да повиши информираността и разбирането в сферата на културното наследство и така да спомогне ефективно за неговото опазване.

Той ще бъде представен на събитие днес в 14:00 ч. в Дом на архитекта, на ул. „Мусала” 10 във Варна. То ще се състои в кратко предтавяне и секция за въпроси и коментари. Събитието ще бъде проведено в съответствие с всички изисквания относно извънредната епидемична обстановка в страната.