Виж 1към1

„Дървото на здравето“ – една история за добротворство от Бургас

Прочети още

Създават нов индустриален парк край Дунав

индустриален парк

Община Русе и Тракия икономическа зона (ТИЗ) ще изградят нов индустриален парк в сътрудничество край Дунав. С подписването на меморандум за сътрудничество между кмета на Русе Пенчо Милков и инж. Пламен Панчев, създател и управител на ТИЗ, стартира работата по обособяването на новата индустриална зона и развитието на наличните вече зони и паркове на територията на общината.

Предвижда се новата индустриална зона да бъде наречена на река Дунав. Тя ще разполага с административен център, от който да се управлява.

„Водещо е желанието ни за съвместна работа между местната и държавната власт, гражданите, образователните институции и бизнеса“, обяви Пенчо Милков. Идеята е паралелно да се развива целият регион, като такива територии се обособят не само в Русе. „Целта ни е да се появят индустриални зони и в отделните общини от областта ни подобно на успешния модел в Южна България”. Това допълни Милков и посочи високото организационно ниво на бизнес процесите, което то постига. А също и авторитета му пред инвеститорите и държавните институции. ТИЗ обединява 6 индустриални зони в района на Пловдив с 35 хиляди работници, повече от 180 фирми и над 3 млрд. евро инвестиции, привлечени в рамките на 25 години.

индустриален парк
Подписване на меморандум за сътрудничество за обособяване на индустриален парк „Дунав“. На снимката: Милков /в ляво/ и инж. Панчев /в дясно/.

При подписването се отбеляза и ролята на образователната система за осигуряването на квалифицирани кадри за бъдещите предприятия. Инж. Панчев посочи, че за решаването на проблема, в зона Раковски – част от ТИЗ, са изградили Център за професионално обучение за ранното кариерно ориентиране на учениците до 7 клас. Така се спомага стимулирането за постъпването им в професионални гимназии и продължаване на обучението им в местните университети.

Вижте още: