Виж 1към1

Най-високите небостъргачи в света през 2021 г.

Прочети още

Сграда на бивше училище в Лом става офис с евросредства

Лом

Община Лом ще обнови рушаща се сграда на бившето училище в кв. „Моминброд“. Със средства по съвместен с Окръг Долж, Румъния полуразрушената сграда ще бъде ремонтирана и превърната в офис на доброволчески формирования за борба с бедствия.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. Само за строително-ремонтните дейности са предвидени 195 000 евро. Още 239 797 евро са отделени за закупуването на нужната за ремонта техника. Това са багер, АТВ, водоноска и друга специализирана техника за нуждите на доброволческия кризисен център.

Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител на СМР, както и за доставка на оборудването. В момента се подготвят документите за провеждането на процедурата, уточниха от местната администрация.

С изпълнението на този проект ще бъде възстановена една рушаща се сграда и прилежащото й пространство. Така Община Лом ще се сдобие с доброволческо формирование за борба с бедствия. Според Закона за защита при бедствията, всяка една община трябва да има подобно формирование, което да реагира при кризисни ситуации като наводнения, снежни бури, пожари и земетресения.

Освен възстановяване на рушащата се и занемарена сграда на бившето училище „Васил Левкси“, с трансграничния проект ще се осигури и закупуване на оборудване на доброволчески формирования в румънски общини. Общата му стойност 800 669 евро като съвместните дейности между двете страни предвиждат и обмяна на опит. Предвидено е провеждането на съвместни учения между Инспектората по бедствени ситуации в Олтения, окръг Долж и доброволческото формирование в Лом.

Така изглежда днес сградата на полуразрушеното бивше училище в град Лом, която ще се превърне в модерен кризисен център:

Лом
Сграда на бившето училище в Лом се руши от години.
Някога вратите на това училище в Лом са посрещали стотици ученици.
Лом
снимки: община Лом

Вижте още: