Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Ще има интермодален терминал в Горна Оряховица

интермодален терминал

През 2021 г. ще започне подготовката на проекта за Интермодален терминал в Горна Оряховица. Изграждането на терминала е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост на страната. Финансовите параметри и линейният график за изпълнение са одобрени от държавата. Предстои одобрението на Европейската комисия.

Горна Оряховица е най-големият железопътен възел в Северна България и има стратегическото местоположение в основните транспортни коридори за развитие на един нов терминал, отговарящ на съвременните изисквания за подобен тип съоръжения.

Чрез изграждането на новия интермодален терминал ще бъдат изпълнени насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт – ще се привлекат товари от автомобилния към железопътния транспорт.

Дейностите за подготовка и изпълнение на интермодалния терминал в Горна Оряховица са разделени на два основни етапа.

Първият етап включва извършването на предпроектни проучвания в пълен мащаб и избор на местоположение на терминала. Ще се направят Идеен проект и Генерален план за развитие на терминала. Първият етап предвижда също и административно-териториалните процедури по отчуждаване и екологични процедури.

Вторият етап е изграждането на терминала съгласно Генералния план за развитие включва техническо проектиране, строително-монтажни работи, оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по ЗУТ, оценка на съответствието с техническата спецификация за оперативна съвместимост с железопътния транспорт в рамките на ЕС, техническа помощ за управление на проекта.

Предвижда се изпълнението на проекта да започне през 2022 г и да продължи до 2025 г.

За изграждането на интермодален терминал в Горна Оряховица са предвидени 25 милиона лева. Стойността зависи в голяма степен от теренните условия, състоянието на железопътната и пътната инфраструктура в района, както и от необходимостта от допълнителни работи по довеждащата инфраструктура.

Вижте още:

Най-големият летищен терминал в света отвори врати (снимки)