Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Ще ремонтират музей, девическо училище и къщата на Гинин

музей

Сградите на Историческия музей, девическото училище и къщата-музей „Димитър Гинин“ в Лом от десетилетия са в лошо състояние и се нуждаят от основен ремонт. Това предвижда проектното предложение „Развитие на културната инфраструктура“, с което Община Лом кандидатства за финансиране.

Обновяването на трите знакови културни сгради е на стойност 1 909 735 лв.

1 460 015 лв. ще бъде безвъзмездната финансова помощ, 413 720 лв. ще бъдат осигурени от „Регионален фонд за градско развитие“ и 36 000 лв. – собствен принос от общинския бюджет.

Проектът включва и доставка на обзавеждане и оборудване на трите обекта. Изработване на тематико-експозационен план на музея, подобряване на условията и достъпа до културен живот на гражданите, включително и осигурявене на достъпа на хората с увреждания, каза кметът д-р Георги Гаврилов.

Проектното одобрение се очаква до средата на годината. След сключване на договор за финансиране, ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители. Ще се търси изпълнител на строително-монтажните дейности, сторителен и авторски надзор, публичност и прозрачност при организацията и управлението на проекта.

музей

Историческият музей в Лом е основан през 1925 г. като Ломско археологическо дружество ”Алмус” с музей, по инициатива на д-р Петър Кърджиев. Сградата, в която днес е разположен музеят, е построена след Освобождението. Това е станало 80-те години на XIX век по инициатива на първия окръжен началник капитан Павел Нечаев, с предназначение за Общински дом. На западната и южната фасада при строежа и по настояване на кап. Нечаев са вградени пет епиграфски паметника от римската епоха. Сградата е обявена за паметник на културата през 1973 г.

В къщата на възрожденеца Димитър П. Гинин е била обособена постоянна етнографска експозиция. Представени са били традиционни национални костюми и обреден реквизит от зимни, пролетни и летни обреди и обичаи.

В момента музеят има 5 отдела. Постоянната експозиция е разположена на двата етажа на музейната сграда. Историческият музей разполага и със зала за временни изложби.

Вижте още: