Ще строят фотоволтаична централа в Разград


фотоволтаична електроцентрала

Общинските съветници в Разград дадоха предварително съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Инвеститор е “Биовет”. Фотоволтаиците ще се използват за покриване на собствено потребление от електрическа енергия на производствената площадка на предприятието за новостроящия се завод за производство на ваксини и построяването на нов ферментационен завод.

Инвестицията е една от най-големите за последните 10 години в общината.

Построяването на фотоволтаичната централа върху общински имот от 458 дка ще генерира допълнителни местни данъци и такси във връзка със строителството, но и за години напред в периода на експлоатация на новия ферментационен завод и завода за ваксини в размер на 400 млн. лв.

Ще бъдат разкрити 350 работни места, а в пиковите периоди на строителството ще са ангажирани около 1000 човека.

От община Разград изрично уточниха, че не се предвижда продажба на терена, а само учредяване право на строеж.

източник: Община Разград

Вижте още: 

Нови четири соларни парка в Добрич