Скок с 50% на оплаквания за нарушени трудови права


Ръстът на сигналите в Инспекцията по труда в момента е изключително висок. Има 50% повече оплаквания за нарушени трудови права от обичайното за настоящия период на годината, заяви в студиото на Сутрешен блок гл. юристконсулт към Инспекцията по труда Николай Стоянов.

Основните сигнали са свързани със заплащането на трудовите възнаграждения и обезщетенията при прекратяването на трудовите договори, каза той. Стоянов разясни, че Инспекцията по труда няма правомощия във връзка с прекратяването на трудовите договори, а само доколкото служителите да получат от работодателя необходимите документи, които са нужни да се регистрират в съответното бюро по труда и да започнат нова работа.

При устни договорки между работодател и служител има голям риск работникът да изгуби част от своите права.

Това, което апелира Главна инспекция по труда, е работниците и служителите да не се съгласяват за прекратяване по взаимно съгласие, тъй като това пряко влияе върху правото им да получават обезщетение за безработица, каза още главният юристконсулт.

Стоянов подчерта, че Инспекцията по труда се е ангажирала, когато получи сигнал за упражнение на натиск и насилие под каквато и да е форма спрямо работниците, да сигнализират съответната прокуратура.