„СКС България ООД“


„СКС България ООД“ е българско търговско дружество основано през 2016 г. в гр. Разград и е специализирано в търговията с работно и униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства.

Адрес: гр. Разград, ул. “Марин Дринов” №1
Телефон: 0886 253 116
e-mail: office@sksbulgaria.com