СМР на транспортна инфраструктура


Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ включва обекти, които се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския транспорт на гр. Велико Търново.
Предметът на позиция №1, предвижда рехабилитация на булевард „България“.
от ул.“Васил Левски“ (ОК 233 – в района на Съдебна палата и Кооперативен пазар) до Западен пътен възел (ОК 1712), Общата площ на бул.“България“, която е предвидeна за рехабилитация е – 45 720 кв.м.
обособена позиция №2 включва изграждане на фундаменти, окабеляване, и доставка на соларни панели за информационни табла в района на 22 спирки на територията на град Велико Търново.
обособоена позиция №3 включва модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища, доставка на нови лед секции, броячи и други.
Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Всичко за обществената поръчка