София предлага 3 сгради за седалище на Европейския орган по труда


София предлага три сгради за седалище на Европейския орган по труда – това става ясно от оповестените днес предложения на четирите столици от ЕС, които кандидатстват за новата европейска агенция.

Конкуренти на София в съревнованието са Никозия, Рига и Братислава. София е готова да предостави избраното място от началото на следващата година или по-рано. Правителството предлага да покрие наема за първите 18 месеца на агенцията.

Никозия е единствената столица, която приема безплатно Европейския орган по труда. За сметка на това дава оферта само за една сграда.

Очаква се Европейската комисия да направи оценка на предложенията до края на седмицата. Победителят да бъде обявен на 13-ти юни след гласуване в Комитета на постоянните представители в ЕС.

В началото на март представителите на страните членки постигнаха съгласие по критериите, по които ще се оценяват кандидатурите – географски баланс, наличност на работни места, достъпност, училища за децата на служителите, достъп до пазара на труда, социална сигурност и медицинско обслужване за съпрузите и децата на служителите.

Агенция Кросс