Спират парното в София


Започва поетапно общо спиране на отоплението в столицата.

При желание от страна на клиентите, отоплението в отделни сгради може да остане включено до 30 април 2018г.
За това трябва да има решение на общото събрание на етажната собственост. Да се подаде заявление в обслужващия топлорайон.

Съгласно изискванията в Общите условия за продажба на топлинна енергия, тази процедура може да стартира, ако са изпълнени двете задължителни условия . Три последователни дни със средноденонощна температура над + 12 градуса и прогноза за трайно затопляне на времето, съобщиха от „Топлофикация София“.

Към днешна дата посочените условия са изпълнени и „Топлофикация София“ ЕАД има основание да обяви край на отоплителен сезон 2017-2018 г.

Агенция Кросс