SPU 67 Thermo от Hörmann: Специално топлоизолирана индустриална секционна врата


Енергийната ефективност придобива все по-голямо значение по икономически и екологични причини. В съответствие с това строителните предприемачи изискват по-добра топлоизолация не само за фасадите, но също и за вратите. Отчитайки това, компания Hörmann предлага индустриалната секционна врата SPU 67 Thermo, която минимизира температурните загуби при отворите за врати. Тя разполага с до 84% по-добра топлоизолация в сравнение с вратите с ламели с дебелина 42 и това я прави подходяща не само за приложение в логистиката на хранителни продукти и хладилната логистика, но също и като енергийно ефективна врата за други промишлени обекти.

Вратата SPU 67 Thermo Hörmann разполага със стоманени ламели с полиуретанова пяна и монтажна ширина 67 мм. Благодарение на това, както и на стандартно включения прекъснат термомост на ламелите, се постига много добра топлоизолация. Така например при размери на вратата 5000 мм x 5000 мм и ThermoFrame – предлаган като опция пластмасов профил, който прекъсва термомоста между касата и зида – вратата SPU 67 Thermo постига U-стойност до 0,51 W/(m²∙K). В допълнение прекъснатият термомост между външната и вътрешната страна на стоманените ламели минимизира образуването на конденз по вътрешната страна на вратата.

Тъй като по-голямата част от енергията се губи при отварянето на дадена врата, е осигурена възможност за оборудване на SPU 67 Thermo със също топлоизолирана вградена врата за преминаване на хора

SPU 67 Thermo може да се оборудва с вградена врата без праг за преминаване на хора. Прагът от благородна стомана с максимална височина до 10 мм намалява риска от спъване и улеснява преминаването му с колела. По данни на производителя такова екстра плоско изпълнение се предлага само при Hörmann. При вземане предвид на допълнителни условия стандартната ширина на отвора за преминаване от 905 мм отговаря на изискванията за безпрепятствено преминаване и маршрут за евакуация. Така не се налага проектантите да планират допълнителен отвор в сградата за маршрут за евакуация. Вградената врата също е с конструкция с прекъснат термомост.

Предлаганият като опция профил за присъединяване на каса ThermoFrame прекъсва термомоста между касата и зида, така че вече наличната много добра топлоизолация на SPU 67 Thermo може да се увеличи с още 21 процента.

SPU 67 Thermo изглежда идентично на вратите SPU на Hörmann с монтажна ширина 42 мм. Това позволява, в зависимост от изискванията – например в логистични халета с хладилни и складови сектори – инсталиране на два различни типа врати при същевременно постигане на хармонична обща визия.

Освен вратите със стоманени ламели с полиуретанова пяна Hörmann предлага и други изпълнения с монтажна ширина 67 мм и следователно с много добри топлоизолационни свойства. APU 67 Thermo, в качеството си на остъклена алуминиева врата със стоманен ламелен цокъл, предлага от една страна много дневна светлина в халетата, а от друга страна, благодарение на здравия ламелен цокъл, се поддържа и ремонтира лесно, тъй като в случай на щети отделните ламели могат да се подменят бързо и изгодно. Изцяло остъклените алуминиеви врати ALR 67 Thermo намират приложение навсякъде, където е желана максимална прозрачност, съчетана с модерна визия. Оборудваните с истинско стъкло врати ALR 67 Thermo Glazing предлагат висококачествена визия преди всичко в търговски помещения като автокъщи.

Индустриалната секционна врата ALR 67 Thermo на Hörmann разполага с ламели с дебелина 67 мм и профили на остъкленията с прекъснат термомост. По този начин тя комбинира много добра топлоизолация с максимална прозрачност.