Срив на преките чуждестранни инвестиции в света с 42% през 2020 г.


Преките чуждестранни инвестиции в света са спаднали с 42% през 2020 г., а тази година се очаква намаляване с 5-10%. Такава прогноза направи вчера Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД).

На пресконференция в Женева директорът на департамента за инвестиции и предприятия в ЮНКТАД Джеймс Жан подчерта, че „преките чуждестранни инвестиции в света са претърпели колапс миналата година. Съкращавайки се с 42%, до 895 млрд. долара, в сравнение с 1,5 трлн. долара през 2019 г.”

Към края на миналата година техният обем е бил с над 30% по-малък отколкото след световната финансова криза през 2009 г. Бил е  на равнището на 90-те години от миналия век.

Глобалните потоци на преките чуждестранни инвестиции ще останат слаби през 2021 г. Според прогнозите на ЮНКТАД ще спаднат с 5-10%.

Реалното възстановяване се очаква да започне през 2022 г., отбеляза експертъ. Той поясни, че на обема на преките чуждестранни инвестиции влияят редица негативни фактори, в частност „рисковете, свързани с последната /понастоящем/ вълна от епидемията”.

В ЕС преките чуждестранни инвестиции са се съкратили миналата година с две трети – от 373 до 110 млрд. долара, а в САЩ – с 49%, до 134 млрд. долара.

В същото време в Китай е бил регистриран ръст на преките чуждестранни инвестиции с 4%, а в Индия – с 13%.

 

Вижте още:

Двойно по-дълбока рецесия очаква икономиката на еврозоната

Световната банка: Глобалната икономика ще нарасне с 4% през 2021 г., българската – с 3,3%