Старите печки излизат от употреба до 2024 г.


От 2020 до 2024 г. старите замърсяващи печки за отопление трябва да бъдат заменени с уреди по европейски екостандарти или жилищата да се газифицират. Няма да се продават въглища с високо съдържание на пепел и сяра и на дървата със съдържание на влага над 25 процента. Продажбата на дърва за огрев на килограм ще бъде забранена и търговците ще трябва да пресмятат цените й само в кубически метри. Освен това свободният добив на дърва в гората ще трябва да се ограничи само през пролетта, а през юни и юли бъде забранен, за да има време до зимата те да изсъхнат добре. Това са част от мерките, които предвижда Националната програма за подобряване на качеството на въздуха до 2024 г., публикувана за обществено обсъждане.

Обяснението за забраната за продажбата на дърва на тегло е, че то сега стимулира търговците да предлагат предимно влажна дървесина, която тежи повече, а при нейното горене се отделят много повече фини прахови частици. Европейският стандарт за влага в дървата за огрев е 25%. На тях в програмата се отделя такова голямо внимание, тъй като 54% от хората у нас се отопляват с твърди горива, а половината от тях с дърва. Освен това 23% от хората в 28-те общини, които имат наднормено замърсяване на въздуха, са социално слаби и получават енергийни помощи, включително и за купуването на дърва. Социално слабите, които получават помощи за отопление, ще бъдат подпомогнати финансово за смяната на уредите си или за газификацията им, ако има такава възможност. За София пък ще е задължително газифицирането и няма да се финансира подмяната с модерни печки. Предвижда се и забрана на директния добив на дървесина от населението, който в момента се разрешава от съответната община и е около 1.2 млн. куб.м годишно.

Предложенията, засягащи втория най-голям замърсител на въздуха – стария дизелов автомобилен парк у нас, са за въвеждане на зони с ниски емисии (ЗНЕ) в центровете на градовете, за да се ограничи навлизането в тях на дизелови автомобили преди стандартите Евро и Евро 1. Собствениците на стари коли ще трябва да плащат такси, ако искат да влизат в зоните с ниски емисии. Заплащането за влизане в ЗНЕ може да става като на входа на зоните се инсталират камери, които автоматично разпознават регистрационните номера за автомобилите и на превозните средства автоматично се начислява съответната такса. В определен срок след регистрирането на плащането собствениците на колите ще бъдат уведомявани за дължимите суми и ще могат да ги платят онлайн или чрез електронни разплащателни машини в супермаркети и  магазини. Друг вариант е водачите да залепят цветно кодирани стикери на автомобилите си, като всеки цвят означава екологичната категория на превозното средство и инспектори да следят колите.

Агенция КРОСС