„Стенор” ООД


Фирма „Стенор” ООД е създадена през 2004 г. и е една от утвърдените фирми в строителния сектор в България. Основен предмет на дейност на фирмата е продажба и отдаване под наем на висококачествено кофражно оборудване, фасадни скелета, офисни и санитарни фургони за строителството и системи за укрепване на ВиК изкопи.

Адрес: ул. „Иван Перпелиев“ 6, ет. 3 4000 Пловдив, България
Телефон: 0889 715 844
e-mail: office@stenor-bg.com