Строителство на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез


„Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 127+805 и км.134+350 в междугарието Хан Аспарух-Нова Загора
Обособена позиция 2: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 145+787 и на км. 151+770 в участъка Нова Загора-Кермен
Обособена позиция 3: Проектиране и изграждане на един нов пътен надлез на км. 158+777 и един нов пешеходен надлез на км. 160+300 в междугарието Коньово-Кермен
Обособена позиция 4: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 244+619 и на км. 248+202 в междугарието Черноград-Айтос
Обособена позиция 5: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и на км. 260+921 в участъка Черноград-Българово.

Всичко за обществената поръчка