Строителство на ГКПП „Златарево“


Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството;
Дейност III – Упражняване на авторски надзор.

Всичко за обществената поръчка