Строителство на покриви на сгради


Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 – Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на 24 СУ “Пейо Яворов“, ул. „ Клисура“ №16, район „Подуяне“;
2. Обособена позиция № 2 – Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив и укрепване на основите на сградата, намираща се на ул. „В. Петлешков“ № 41“.

Всичко за обществената поръчка