Строителство на сгради към завод


Предмета на поръчката включва проектиране и изграждане (инженеринг) на следните основни подобекти:
– Административно-битова сграда и перално стопанство (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор);
– Авторемонтна и ремонтна работилница (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор);
– Закрита автомивка за тежкотоварен транспорт и колесни машини (проектиране с опция за строителство и осъществяване на авторски надзор);

Всичко за обществената поръчка