Строителство на жп надлез


Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”.
В този смисъл, цел на обществената поръчка да бъде изготвен технически проект за новo съоръжение и за реконструкция на участъците от двете му страни до превързване със съществуващия път както и изпълнение на строително-монтажни работи, съгласно изработения проект.

Всичко за обществената поръчка